www.chatwoordenboek.nl 

Afkortingen: T

 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z 

tav. Ten aanzien van
tbv. Ten behoeve van ; Ten bate van
tgif. Thank God It's Friday
Engels voor: Gelukkig is heteindelijk vrijdag (lees: eind van de week).
tnx Thanks
Fonetisch Engels: T (Th) N (En) X (Ks) th-en-ks ; thanks
Engels voor: Bedankt
tol. Thinking Out Loud
Engels voor: Hardop denkend
Tool Hulpmiddel
Engels, letterlijk: Gereedschap
Definitie: Een "tool" is een naam voor hulpprogramma's die bepaalde handelingen voor een gebruiker makkelijker maken of helemaal overnemen
tov. Ten Opzichte Van
trug Terug
ttyl. Talk To You Later
Engels voor: Ik spreek je later
txt. Tekst
Engels fonetisch: T (t) x (eks) t (t) t-eks-t ; Tekst