www.chatwoordenboek.nl 

Afkortingen: S

 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z 

Schaap Netschaap, Netscape
Bijnaam van: Netscape Communicator / Navigator
scsi. Small Computer System Interface
Engels voor: Klein computer systeem raakvlak
Definitie: Apparaat dat een verbinding tussen de computer en andere apparaten zoals bijv. scanners mogelijk maakt.
smak smakkerd (zoen)
sim. Simulation
Engels voor: Simulatie
Definitie: Een nabootsing van de werkelijkheid
sms. Short Message Service
Engels voor: Korte Berichten Service
Definitie: Een methode om een klein berichtje (maximaal 165 tekens) naar een mobiele telefoon te sturen.